Etiket: kurumsal kimlik oluşturma

  • Home / kurumsal kimlik oluşturma

Kurumsal Kimlik ve Marka

Bir kurumu diğer kurumlardan ayıran tüm materyaller markayı doğurur. Markalar biçimsel anlamda özgün bir yol çizerek kendi renklerini, kendi çizgilerini, kendi duruşlarını bir şekilde dışavururlar. Bu sadece kurumlar için dolaylı yoldan kişiler için de geçerlidir.…